آلبوم عکس

حضور گروه جهادی پایگاه شرکت پتروشیمی خرم آباد در حاشیه شهر و فعالیت های عمرانی

حضور بسیجیان پایگاه شرکت پتروشیمی شهرستان خرم آباد در قالب گروه جهادی شرکت پتروشیمی در مورخه 1397/6/20 در رزمایش خدمات رسانی بسیج کارگری در کوی فقیر نشین علی آباد در حاشیه خرم آباد و کمک به بازسازی خانه های افراد بی بضاعت و فقیر

اضافه کردن دیدگاه جدید