اخبار

یادشهدا،راه شهدا....

کاشت نهال درهفته شهید

شرکت بسیجیان درکاشت نهال به منظوراحیای فرهنگ جهادوشهادت درارتفاعات شهرستان خرم آباداستان لرستان

بسمه تعالي
همکاري وتعامل سازمان بسيج کارگري بااداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعي وبنيادشهيددرکاشت 176 اصله نهال به منظوراحياي فرهنگ جهادوشهادت درهفته شهيدوبه نيت 176شهيدکارگراستان لرستان.دراين مراسم معنوي جمعي ازبسيجيان پايگاههاي کارگري حضورفعال داشتند.

اضافه کردن دیدگاه جدید