اخبار

مرحله دوم کمک مومنانه

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان در مورخ99/02/21 در مرحله دوم طرح کمک های معیشتی مومنانه ولزوم دستگیری از اقشار آسیب دیده ومستضعف ,مخصوصا کارگران فصلی وروز مزد وبی بضاعت واحد های تولیدی آسیب دیده از کرونا,سازمان بسیج کارگران وکارخانجات توسط حوزه های کارگری لرستان ضمن شناسایی افراد جامعه هدف طرح , در سراسر استان اقدام به توزیع بسته های کمک معیشتی به این عزیزان نمود.دراین برنامه جناب سرهنگ نریمانی مسئول سازمان اظهار داشتند:در راستای لبیک به امر مقام معظم رهبری ومنویات معظم له ,امروز مرحله دوم طرح کمک مومنانه ومواسات با برادران وخواهران هم کیش وهم وطن که در بحران بیماری کرونا آسیب دیده اند اجرایی گرددومرحله سوم طرح نیز هم زمان با پایان ماه مبارک رمضان وعید فطر بین عزیزان کارگر با رعایت اکرام واحترام انجام می گیرد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید