اخبار

قدردانی وتجلیل از مدیر عامل وفرمانده پایگاه شرکت شیر لرستان

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان در ورخ 99/10/3 از مدیر عامل مهندس بهرامی وفرمانده پایگاه شرکت شیر آقای محمد بیرانوند با حضور مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان جناب سرهنگ حجت اله نریمانی وفرمانده حوزه کارگری شهرستان برادر بهمن مرادی تجلیل وقدردانی بعمل آمد.در این برنامه که در محل شرکت شیر پگاه لرستان برگزار گردید لوح تقدیری با امضاء سردار رعیتی مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات کشور بمناسبت کمک های مومنانه وتاثیر گذار مهندس بهرامی وهمکارانشان در جریان نهضت کمک های مومنانه در سطح استان وپشتیبانی از پایگاه آن شرکت اهداء گردید.در این نشست جناب سرهنگ نریمانی ضمن قدردانی از زحمات پایگاه شهدای شرکت شیر وفرمانده پایگاه مذکور اظهار داشتند:بسیج کارگری استان با تمام ظرفیتهای مادی ومعنوی از جامعه کارگری وکار فرمایی در راستای اعتلاء وشکوفایی ودر نهایت جهش تولید حمایت می کند.آقای بهرامی نیز ضمن تشکر وقدردانی ازحمایتهای بسیج علی الخصوص بسیج کارگری اظهار داشتند:بسیج به عنوان بزرگترین نهاد مردمی یک موهبت ونعمت برای نظام وانقلاب استوبا توجه به جنگ نابرابر اقتصادی که استکبار جهانی ایادی شان در برابر نظام و انقلاب اسلامی راه اندازی کرده اند تا آخرین توان ایستادگی خواهیم کرد
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید