اخبار

طرح ایران یار

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج گارگران وکارخانجات استان لرستان طرح ایران یار بمنظور حمایت از تولید ملی مبا هماهنگی با بسیج دانش آموزی وشرکت شیر پگاه لرستان در دبیرستان شاهد آموزش وپرورش ناحیه 2 خرم آباد برگزار گردید.در این مراسم که با حضور کارشناسان شرکت شیر وکلیه فرهنگیان دبیرستان مذکور و250نفر از دانش آموزان برگزار گردید.مهندس احمدی توضیحاتی درباره تولیدات شرکت شیر به دانش آموزان اراءه نمودند ودر حین مراسم از دانش آموزان با محصولات شرکت شیر پذیرایی به عمل آمد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید