اخبار

بازدید دانش آموزان از شرکت تولیدی های لنت وپتروشیمی

طرح ایران یار

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری به مناسبت ایام دهه فجر ودر ادامه طرح ایران یار دانش آموزان دوره اول تاسوم دبیرستانهای استان لرستان از واحدهای تولیدی فعال های لنت وپتروشیمی بازدید علمی به عمل آ وردند.در بازدید از شرکت ,های لنت دانش آموزان از دبیرستان نبوت ناحیه یک خرم آبادکوی دره گرم توسط بسیج دانش آموزی هدایت واعزام گردیدند.در این بازدید جلسه ای با حضور جناب سرهنگ نریمانی مسئول سازمان بسیج کارگری ومعاون اداره کار استان جناب آقای عبدالعی حیدری با مدیر تولید وروابط عمومی واحد تولیدی مذکور برگزار گردید,که در این جلسه ضمن تبادل نظر ,جناب سرهنگ نریمانی توضیحات لازم در خصوص طرح ایران یار وهدف از بازدید دانشآموزان به واحد های تولیدی را ارائه نمودند.در این بازدیدضمن رعایت اصول ایمنی وهماهنگی قبلی با مدیران شرکت مذکور ومتولیان آموزش وپرورش ، خانم تیر بازاری مدیر داخلی شرکت در تمامی مراحل خط تولید توضیحات لازم را به دانش آموزان ارائه نمودند.در بازدید دیگر که توسط دانش آموزان دوره دوم متوسطه دبیرستان شهید مدنی ناحیه 2خرم آباد از شرکت پتروشیمی لرستان بعمل آمد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید