اخبار

ضدعفونی کردن ادارات خدمتگزار به قشر کارگر

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان در راستای استمرار مقابله با ویروس کرونا ولزوم گند زدایی وضد عفونی نمودن محیط های کارگری وکار فرمایی ,سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان با هماهنگی قبلی نسبت به گند زدایی وضدعفونی نمودن اداره کل کار,تعاون ورفاهی اجتماعی استان ,کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی ,وکانون هماهنگی شورای اسلامی کار اقدام نمود.جناب سرهنگ نریمانی مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان اظهار داشتند:با توجه به بیکار شدن برخی کارگران ومراجعه بیشتنر انها به ادارات مربوطه ,این گونه اقدامات در راستای کمک به کارگران عزیز ودر جهت حفظ سلامت این عزیزان ضروری به نظر می رسید .پیش از این نیز به تمام رده ها وپایگاهها بسیج مستقر در واحدهای تولیدی ماموریت داده شده تا نسبت به ضدعفونی وگند زدایی واحهای تولیدی وکارخانجات اقدام نماند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید