اخبار

سرکشی از خانواده های شهدای کارگر

به گزارش خبر نگار سازمان بسیج کارگری استان درهفته کاروکارگر با همکاری روابط عمومی ومعاونت اجتماعی اداره کار،تعاون ورفاه اجتماعی وتشکلهای کارگری ،بنیاد شهید وامور ایثار گران وبمناسبت گرامیداشت یاد وخاطره شهدا از سه خانواده شهید موسوی،سلاحورزی وپرویزی از شهدای شهرستان خرم آباد سرکشی وعیادت بعمل آمد.دراین مراسم جناب سرهنگ نریمانی مسئول سازمان بسیج کارگری استان ضمن لزوم گرامیداشت یادوخاطره شهدا اظهار داشتند :یکی از نعمات الهی امنیت وآسایش است،وکشور ایران اسلامی به لطف ایثارگریهاورشادتهای شهداوجانبازان عزیز یکی از امن ترین کشور های منطقه می باشد .
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید