اخبار

هفته کاروکارگر

روزقشرکارگری برکارگران وبسیجیان مبارکباد.

انجام اقدامات درقبل حین وبعدازهفته بسیج کارگری درسال 1396

بسمه تعالی
سازمان بسیج کارگری استان لرستان درآغازین روزهای هفته کاروکارگراقدام به انجام فعالیتهای قبل،حین وبعدازهفته بسیج کارگری وروز قشرنموده است که به شرح ذیل می باشد:
-،تکریم خانواده محترم شهدا،غبارروبی گلزارشهدا،مراسم روزقشر،دیداربانماینده ولی فقیه دراستان،شرکت درنمازجمعه،کاشت نهال به نیت شهدای کارگر،سرکشی وعیادت ازکارگران بیمار،بازدیدازواحدهای تولیدی وصنعتی،انجام مصاحبه بامسئولین ونخبگان وصاحب نظران استانی و...
دراین مراسمات جمعی ازمدیران ارشداستان،واحدهای تولیدی صنعتی وشهرکهای صنعتی،سازمان های آتش نشانی وجمعیت هلال احمراستان،فرمانداری وشهرداری شهرستان وسازمان تامین اجتماعی،بنیادشهیدوامورایثارگران به همراه بسیجیان ونیروهای تحت امربه نحو احسن ودوشادوش سازمان بسیج کارگری استان لرستان درراستای تکریم فرهنگ کاروکارگر همکاری وتعامل لازم رابه عمل آوردند.
جناب سرگردحجت ا...نریمانی مسئول سازمان بسیج کارگری استان لرستان نیزبااشاره به اشاعه وترویج فرهنگ کاروتکریم کارگروپای کارآموردن نخبگان بسیجی استان ،تعامل حداکثری باسایرارگانهاجهت مرتفع نمودن دغدغه های اولیه کارگران راجزواهداف اصلی این سازمان درسال جاری برشمردند وهمچنین باتوجه به شعاراقتصادمقاومتی تولیدواشتغال ومنویات مقام معظم رهبری(مدظله) دراین خصوص وشعارکا رکارتا سعی درفراهم آوردن اقدامات موثری دراین راستا دارد.پیروزی

اضافه کردن دیدگاه جدید