اخبار

حضور مدیران وکارشناسان شرکت شیر پگاه لرستان در مدارس

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان لرستاندراستای اجرای طرح ایران یار با هماهنگی با مدیر عامل محترم شرکت شیر پگاه لرستان ومدیر روابط عمومی این شرکت آقای حجت خسروی وهمچنین هماهنگی با مدارس دوره دوم متوسطه حضرت رسول (ص)و آیت الله طالقانی ناحیه دوشهرستان خرم آباد در هفته گذشته کارشناسان ومدیران این شرکت در مدارس مذکور حضور یافتند.در حاشیه این جلسه نمایشگاهی از محصولات وتولیدات لبنی شرکت دایر ومحصولات شرکت بین دانش آموزان توزیع گردید.دراین جلسه آقای مهرداد مرادی کارشناس تولید وسرکار خانم کوهزادی مدیر فنی وآقای محمد بیرانوند مدیر انبارداری شرکت با توجه به شعار سال وارزش غذایی محصولات لبنی در سبد خانوارهای ایرانی وتاثیر آن در سلامتی افراد توضیحاتی ارائه دادند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید