اخبار

حضوراستاد در کلاس تدریس دانشگاه با لباس بسیجی

دکتر علی میر نایب رییس هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگری وعضوهئیت علمی ومسئول گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان با روحیه بسیجی وانقلابی در تمامی برنامه های بسیج حضور مستمر داشته به نحوی که ایشان در هفته بسیج هر ساله با لباس بسیجی در کلاسهای دانشگاه حضور بهم می رساند.ایشان مولف چندین کتاب ومقاله در حوزه اقتصاد مقاومتی وکار آفرینی می باشد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید