اخبار

جشنواره اختراعات وابتکارات در حوزه اقتصاد دانش بنیان کارگران وکارخانجات

بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان به مناسبت چهل سالگی بسیج جشنواره اختراعات وابتکارات کارگران در حوزه اقتصاد دانش بنیان در بیستم آبان ماه سال 1398برگزار می کند. از کلیه کارگران واحدهای تولیدی استان تقاضا می گردد که با عضویت در سایتHEMAYAT.ZMPR.IRودر قالب فرم های صنعتی ویا مراجعه به آدرس خرم آباد خیابن علوی ساختمان دانشگاه امام حسین (ع)نسبت به نام نویسی اقدام فرمایند.

اضافه کردن دیدگاه جدید