اخبار

تعدیل موقت کارگران نساجی بروجرد

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان ,آقای مظاهری مدیر عامل کارخانه نساجی بروجرد کارگران کارخانه مذبور را به دلیل عدم تحقق وعده مسئولین نسبت به درخواست وام 40میلیاردتومانی تعدیل نمود وبه ایشان توصیه نموده که نسبت به درخواست بیمه بیکاری خود اقدام نمایند.منابع حاکی از آن است علت این امر عدم سرمایه در گردش کارخانه بوده که با توجه به ویروس شیوع کرونا در ایام قبل از عید وپایان سال 98 منجر به ضربه به واحد های فروش این شرکت گردیده است.تنها در حال حاضر این شرکت در ایام تعطیلی عید جهت مقابله با ویروس کرونا نسبت به تولید ماسک فعالیت داشته است.شایان ذکر است تعداد کارگران شرکت نساجی بروجرد 940نفر می باشد که حدود 900نفر از آنها تعدیل گردیده اند.در ضمن رایزنی مسئولین استانی ونماینده بروجرد نیز جهت رفع مشکل ادامه دارد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید