اخبار

به صدا درآمدن زنگ کاروتلاش در واحدهای تولیدی به مناسبت هفته کارگر

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان به مناسبت هفته کار وکارگر زنگ کار وتلاش در واحد تولیدی الکل نصر لرستان به صدا درآمد.در این برنامه که با حضور هبات اندیشه ورز سازمان برگزار گردید ضمن به صدا در آمدن زنگ کار وتلاش توسط کارگر پیشکسوت این کارخانه ,از مدیر عامل واحده تولیدی جناب مهندس محمود نصر آزادانی وجناب آقای خداداد زارع مدیر عامل شرکت تولیدی مواد ضدعفونی وشوینده هایملی ,که در ایام شیوع بیماری کرونا اقدامات موثری در تهیه وتولید الکل ومواد ضدعفونی در استان نمودند تقدیر وتشکر وقدردانی به عمل آمد .در پایان از تمامی کارگران این واحد ها با تقدیم گل وهدایای نقدی قدردانی به عمل آمد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید