اخبار

هفته بسیج گرامی باد

برگزاری مراسم غبارروبی در روز دوم هفته بسیج1395

حضوربسیجیان ومسئولین در مراسم عطرافشانی قبورمطهرشهدا

در روزپنج شنبه مورخه 1395/09/04 مراسم غبارروبی وعطرافشانی قبورمطهرشهداباحضورکلیه بسیجیان وفرماندهان سپاه استان درگلزارشهدابرگزارگردید.دراین مراسم حجت الاسلام مهدوی مسئول تعلیم وتربیت آموزش بسیج سپاه استان بعداززیارت پرفیض عاشوراٰایرادسخنرانی نمودند.

اضافه کردن دیدگاه جدید