اخبار

سالگردارتحال امام (ره)
سالگردارتحال امام

برگزاری مراسم سالگردارتحال امام خمینی

حضورگسترده بسیجیان کارگری درمراسم 14خرداد-سالگردارتحال امام (ره)

 مراسم سالگردارتحال امام خمینی(ره)باحضوربسیجیان کارگرحوزه کارگری شهیدتندگویان شهرستان دورود سازمان بسیج کارگری استان لرستان در روزیکشنبه 14خردادماه سال 1396برگزارگردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید