اخبار

برگزاری زنگ کاروتلاش

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان بمناسبت تکریم وپاسداشت هفته کارگر مراسم زنگ کاروتلاش با نواختن زنگ کاروتلاش در شرکت دانش بنیان داروسازی دکتر جهانگیری با حضور کارگران بسیجی ،مدیران کل ادارات مربوط وتشکلهای کارگری استان برگزار گردید.دراین مراسم جناب سرهنگ نریمانی مسول سازمان بسیج کارگری استان لرستان اظهار داشتند:حیات اقتصادی یک کشور مرهون زحمات وتلاشهای کارگران است وباتوجه به شعار سال،جهت تحقق شعار سال بایستی با هم افزایی سازمانهای متولی وتلاش کارگران که همانا مظلومترین وآسیب پذیر ترین قشر جامعه هستند ،اقدام نماییم.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید