اخبار

برگزاری جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع شهرک صنعتی شهرستان خرم آباد با حضور استاندار

به گزار ش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان در مورخه 98/5/5در روز شنبه اعضاء ستاد تسهیل ورفع موانع استان در مراسم راه اندازی دوباره وافتتاح شرکت الکل سازی با حضور سرمایه گذار جدید در سالن تولید حضور پیدا کردنند،که پس از بازدید خط تولید استاندار محترم جناب دکتر خادمی در جمع کارگران وهیئت همراه واعضاء ومدیران دولتی وبانکها فرمودند:با توجه به میزان ارز آوری وتجهیزات بسیار خوب این کارخانه پیش بینی می گردد که در سال آینده تولید این واحد تولیدی به بیش از دو برار ظرفیت کنونی خواهد رسیدواین واحدمی تواند گام مؤثری در ضمینه رونق تولیدبردارد.در ادامه نیز از خط تولید کارخانه فولاد لرستان توسط اعضاءبازدید میدانی صورت گرفت که استاندار محترم ضمن تشکر از زحمات کارگران ومسؤلین کارخانه آمادگی خود وادارات مربوطه جهت کمک به رونق تولید این واحد را اظهار نمود،که رئیس کارخانه اعلام نمود که اگر یک سالن 600متر مربعی به طول 60متر را بتواند راه اندازی نماید،این واحد توان صادرات به خارج از کشور را نیز پیداخواهد کرد.پس از بازدید اعضائ جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید با تشکیل جلسه به بررسی ورفع مشکلات چند کارخانه که بیشتر آنها مشکلات بدهی به بانکها را بود، پرداختند.استاندار محترم دکتر خادمی ضمن تشکر از همکاری بانکها بخصوص بانک صنعت ومعدن ،تجارت وبانک ملی خواستاررفع مشکل مالی وبه تعویق افتادن اقساط واحدهای تولیدی تجهیزات پزشکی ،فولاد لرستان وشرکت خدمات صنعتی آقای نعمتی شدند.در آخر رئیس هئیت مدیره شهرک صنعتی شماره 2خرم آباد جناب رازانی نسبت به ارائه مشکلات خود شهرک پرداختند وبا دستور جناب استاندار مقرر گردید که با همکاری استاندار ودیگر ارگانهی دولتی ونظامی مشکل جاده دسترسی به این شهرک تاسه ماه آینده مرتفع گردد
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید