اخبار

برگزاری جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع شهرک صنعتی شهرستان بروجرد با حضور معاون اقتصادی استاندار

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان در مورخ 98/05/10 کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خاص واحد های تولیدی شهرستان بروجرد و در محل سالن جلسات شهرکهای صنعتی بروجرد با حضور اعضا برگزار گردید.ابتدا از شرکت کشت و صنعت زمان کار و کاشی جم بروجرد بازدید به عمل آمدوسپس جلسه کارگروه در محل شهرک های صنعتی برگزار گردید.دراین جلسه که با حضور معاون اقتصادی استاندار وکلیه مدیران ومسولین مرتبط وعضو ستاد تسهیل ومدیران واحدهای تولیدی شهرک برگزار گردید،ابتدا با بررسی مشکلات زیر ساختی وتوسعه شهرک مقرر گردید شرکت توزیع برق استان نسبت به قطعی برق شهرک اقدام نموده وشهرک نیز نسبت به نصب تابلوی سر درب وآسفالت فاز توسعه به میزان 20هکتار با همکاری ارگانهای مربوطه اقدام نمایید.سپس مشکلات شرکت های کشت وصنعت زمانکار ،واحد تولیدی می خوش،پدید صنعت ،آویژه ،درین گلوکز ،اسستحکام گستر ،شرکت نورد کاران ومعین ماکارون ،شرکت شیمیایی معدنی لرستان،مهران میثاق ،رئوف سنگ ،شرکت چوبینه مورد بررسی قرار گرفت.در پایان واحدهای تولیدی که با سازمان تامین اجتماعی وامور مالیاتی با مشکل مواجه شده بودند مقرر شد نسبت به بخشودگی جریمه های ایشان اقدام گرددونظر به اینکه عمده واحدهای تولیدی بدهی معوقه بانکی داشتندمقررشد با باز پرداخت 5درصد کل بدهینسبت به تقسط بدهی اقدام نمایند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید