اخبار

برگزاری جلسات کارآفرینی وخود اشتغالی

به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی، جلساتی برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ در خصوص کارآفرینی در مراکز علمی و دانشگاهی برگزار شد. آقای دکتر علی میر به عنوان نایب رئیس شورای اندیشه‌ورز قشر کارگری استان در جلسات 21 و 22 آبان 1397 که از ساعت 9 تا 12 و باحضور جمعی از اساتید، دانشجویان و کارآفرینان برجسته برگزار شد، حضور یافته و تجارب زیسته در محور کارآفرینی را مطرح نمودند. بحث روز 21 آبان به ایده‌یابی و فرصت‌شناسی اختصاص داشت که ضمن تبیین مفاهیم کارآفرینی و فرصت، راهکارهایی برای یافتن فرصت از شرایط موجود جامعه با تأکید بر نگرش علمی ارائه گردید.محور بحث روز دوم به خوداشتغالی اختصاص داشت. در این جلسه نیز، نایب رئیس شورای اندیشه‌ورز قشر کارگری در بخشی از سخنان خود بر لزوم گسترش فرهنگ کارآفرینی، ایجاد و نشر فرهنگ کار در خانواده‌ها و لزوم آموزش و پرورش افراد در دوران مدرسه تأکید نمودند. دکتر علی میر که تجارب خویش را در دو بخش سوابق شغلی خانوادگی و تدریس و تألیف در حوزه کارآفرینی مطرح نمود، اذعان داشت که قشر دانشجو موظف است در کنار مطالعه و پژوهش به کسب مهارت‌های شغلی و کارآفرینی بپردازد و روحیه تلاش و کوشش را در جامعه گسترش دهد. در بحث خوداشتغالی نیز ضمن پرداختن به مفاهیم کسب و کار و ارائه مقایسه‌ای از سه روش کسب و کار یعنی استخدام، خوداشتغالی و کارآفرینی بیان داشتند که چون استخدام از ریسک‌پذیری کمتر، نیاز کمتر به خلاقیت و نوآوری، مسئولیت کمتر و سادگی و تلاش اندک برخوردار است، نسبت به خوداشتغالی و کارآفرینی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید