اخبار

برگزاری جلسات هماهنگی هفته کارگر

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری در مورخ 29/1/97 اولین جلسه کمیته گرامیداشت هفته کارگر در سالن اجنماعات اداره کل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی با حضور کلیه دستگاه های مرتبط و ادارات مربوط و تشکلهای کارگری برگزار گردید.در این جلسه جناب سرهنگ نریمانی مسئول بسیج کارگری استان ضمن تشریح برنامه های سازمان بسیبج کارگری در طول سال و هفته بسیبج کارگری تأکید بر تعامل حداکثری با اعضای کمیته گرامیداشت هفته کارگر احضار داشتند : با توجه به سیل اخیر و آسیب دیدگی و خسارت جدی به همه ی شهرستان های استان به ویژه شهر های پلدختر و معمولان ،به جای برنامه های هزینه بر و با حذف تشریفات زائد ، برنامه جشن گلریزان با تشریک مساعی اعضای کمیته گرامی داشت هفته کارگر و فعالین جامعه کاگری برای کمک به سیل زدگان برگزار گردد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید