اخبار

برگزاری جشنواره ایده ها وابتکارات کارگران وکارخانجات

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان در سومین روز هفته بسیج در مورخ 98/09/02 جشنوارها ایده ها وابتکارات کارگران با تعامل وهمکاری معاونت بسیج علمی وپژوهشی استان در سالن همایشهای ارشاد اسلامی خرم آباد به تعداد 400نفر برگزار گردید.این جشنواره با دعوت وحضور مسئولین استانی وجامعه کارگری شروع وبا سخنرانی سردار فرمانده سپاه ودکتر علی میر نائب رئیس شورای قشر ادامه ودر خاتمه به برگزیده گان برتر جشنواره به تعداد 6نفر جوایزی اهدائ گردید.در پایان جشنواره حضار ومدعوین از نمایشگاه توانمندی بومی واستانی واختراعات وابتکارات کارگران استان که در جنب سالن همایش دایر بود ،بازدید به عمل آوردند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید