اخبار

بازدید از واحدهای تولیدی نمونه استان در هفته کارگر

به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگری استان در مورخه98/2/8 مسئول سازمان بسیج کارگری با تعامل وهم افزایی با اداره کار ،تعاون ورفاه اجتماعی واداره کل صنعت ومعدن وهمچنین مسئول اجرایی تشکلهای کارگری استان بر نامه بازدید از چند واحد تولیدی نمونه در داخل شهرک صنعتی شماره یک واقع در جاده کمربندی خرم آباد را انجام دادند.در این بازدید از کارگران واحدهای تولیدی دارو سازی دکتر جهانگیر ،شرکت های لنت وشرکت خرم با اهدائ گل از خدمات وزحمات ایشان به مناسبت هفته کاروکارگر قدردانی به عمل آمد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید