اخبار

بازدید از شرکت کشت و صنعت لرستان

بازدید از شرکت کشت و صنعت لرستان

در مورخه  1396/9/26 مسئول سازمان بسیج کارگری و فرمانده حوزه کارگری شهرستان خرم آباد از شرکت کشت و صنعت لرستان واقع در جنب شهرک صنعتی شماره 1 خرم آباد بمنظور رایزنی در خصوص ایجاد و توسعه پایگاه با مسئولین و حراست شرکت مذکور بازدید به عمل آوردند. فعالیت شرکت مذکور در محورهای مختلف از جمله پرورش گاو و گوسفند، تولید صیفی جات گلخانه ای به صورت مکانیزه و هیدروپونیک، درختکاری و پرورش انواع درخت میوه تاکستان و پرورش گیاهان دارویی می باشد.(شامل عکس های بیشتر در بخش آلبوم عکس)

اضافه کردن دیدگاه جدید