اخبار

انتخاب سازمان بسیج کارگری کشور در جشنواره مالک اشتر ستاد کل نیروهای مسلح

انتخاب سازمان بسیج کارگری کشور در جشنواره مالک اشتر ستاد کل نیروهای مسلح

سازمان بسیج کارگری کشور با همت و تلاش بی شائبه سردار محمد ابراهیم کریمی و سایر پرسنل زحمت کش، توانست بالاترین رتبه را در بین اقشار مختلف سازمان بسیج مستضعفین در سال 95 و در جشنواره مالک اشتر ستاد کل نیرو های مسلح منتخب شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید