اخبار

اردوی تیراندازی مدیران عرصه تولید و صنعت بسیج کارگری

اردوی تیراندازی مدیران عرصه تولید و صنعت بسیج کارگری

اردوی تیراندازی در تاریخ 96/6/22 با حضور جمعی از مدیران عرصه تولید و صنعت بسیج کارگری برگزار گردید ابتدا از میهمانان پذیرایی و سپس به صورت منظم در دسته های 12 نفره  3 خط آتش را تشکیل و اقدام به تیراندازی نمودند در پایان امتیازها محاسبه شد و به نفرات اول تا سوم جوایزی اهدا گردید.

سازمان بسیج کارگری سپاه حضرت ابوالفضل (ع)

 

اضافه کردن دیدگاه جدید