اخبار

ادامه روند حمل محصولات پتروشیمی لرستان توسط راه آهن دورود

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان ،باتوجه به مشکلات سال گذشته صنف کامیونداران که باعث اختلال در ناوگان حمل ونقل در کشور گردید،واحد تولیدی پتروشیمی لرستان نیز در ادامه روند اختلال حمل ونقل دچار بیشترین آسیب میگردید،چرا که محصول تولیدی این شرکت که پلی اتیلن است می بایست هر توسط کامیونها به بندر شهید رجایی ارسال واز آنجاکشورهای مثل چین و... صادر می گردید،که این مشکل با هماهنگی وبرگزاری جلساتی با حضور مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان وبا محوریت بسیج برگزار وبا توافق شرکت پتروشیمی وراه آهن دورود مقررگردیدراه آهن استان با توجه به سایز وبسته بندی محصولات پتروشیمی اقدام به تغییر واگنها نموده ویک محوطه بارانداز وسیع در جنب اداره کل راه آهن وریل قطار جهت صادرات این محصول محیا نماید.خوشبختانه با گذشت حدود شش ماه ازاین توافق علاوه بر ادامه روند ترابری محصولات شرکت ،حجم جابجایی این محصول به بندر شهید رجایی به حدود دو برابر روزهای اول رسیده ،که وظیفه حراست وتامین این محصول در بارانداز ومسیر شرکت تا راه آهن بر عهده بسیج کارگران راه آهن محول گردیده است .این موضوع موجب ارز آوری روزانه به کشور گردیده است.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید