1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری در مورخ 29/1/97 اولین جلسه کمیته گرامیداشت هفته کارگر در سالن اجنماعات اداره کل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی با...
چکیده‌ای از بیانیه‌ی گام دوم انقلابرهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ی گام دوم انقلاب در 22 بهمن 1397 به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه‌ی...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان لرستاندراستای اجرای طرح ایران یار با هماهنگی با مدیر عامل محترم شرکت شیر پگاه لرستان ومدیر روابط...
شیفت ایثار