25 فروردين 1394 - 07:42
بسیج کارگری درآستانه هفته کاروکارگر
جناب سرهنگ امین الله صارمیان مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه حضرت ابوالفضل(ع)استان لرستان درجمع فرماندهان پایگاه های کارگری حوزه ابوذرغفاری سپاه ناحیه خرم آباد،به معنوی بودن وفرهنگ شناخت کاروکارگردرمراسم روزقشرکارگری تاکیدنمودند.