31 تير 1396 - 01:54
هفته عفاف و حجاب
گزارش تصویری هفته عفاف و حجاب سال 96سازمان بسیج کارگری سپاه حضرت ابوالفضل (ع)
18 خرداد 1396 - 10:09
سالگردارتحال امام (ره)
سالگردارتحال امام
حضورگسترده بسیجیان کارگری درمراسم 14خرداد-سالگردارتحال امام (ره)
16 ارديبهشت 1396 - 11:57
هفته کاروکارگر
انجام اقدامات درقبل حین وبعدازهفته بسیج کارگری درسال 1396
22 اسفند 1395 - 02:05
یادشهدا،راه شهدا....
شرکت بسیجیان درکاشت نهال به منظوراحیای فرهنگ جهادوشهادت درارتفاعات شهرستان خرم آباداستان لرستان
21 اسفند 1395 - 12:53
تشکیل جلسه شورای قشرکارگری
تشکیل شورای قشربسیج کارگری بامحوریت تعامل جهت برگزاری مجمع عالی قشراستان
04 آذر 1395 - 11:42
هفته بسیج گرامی باد
حضوربسیجیان ومسئولین در مراسم عطرافشانی قبورمطهرشهدا
02 آذر 1395 - 11:43
هفته بسیج گرامی باد
دیدارجمعی ازمسئولین وبسیجیان درروزاول هفته بسیج باامام جمعه استان

صفحات