1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان ,در مورخ 99/7/28ومقارن با چهل سالگی دفاع مقدس ویژه هفته کارگری,یادواره 61شهید کارگر...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان ,جناب سرهنگ دوم پاسدار حجت الله نریمانی مسئول سازمان در گفت وگو با خبرنگار سازمان گفت...
شیفت ایثار