1
2
3

در مورخه ی 9/8/1396 جلسه ای با مدیرعامل شرکت پویا تجارت برادر مهندس حجت الله فکوری افلاک مستقر در شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد در محل سازمان بسیج...

اردوی تیراندازی در تاریخ 96/6/22 با حضور جمعی از مدیران عرصه تولید و صنعت بسیج کارگری برگزار گردید ابتدا از میهمانان پذیرایی و سپس به صورت...

جلسه شورای قشر بسیج کارگری سپاه حضرت ابوالفضل در مورخ 96/5/11 در محل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار و پس از بحث و تبادل نظر در پیرامون...