1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری به مناسبت ایام دهه فجر ودر ادامه طرح ایران یار دانش آموزان دوره اول تاسوم دبیرستانهای استان لرستان از واحدهای...
اعزام دانش آموز توسط بسیج کارگری سپاه حضرت ابوالفضل(ع)در قالب طرح ایران یار برای بازدید از شرکت پگاه لرستان
تعداد85نفر از دانش آموزان دوره متوسط نمونه دولتی بمنظوربازدیدو توجیه نسبت به آینده علمی واقتصادی کشور,لزوم مصرف کالای ایرانی ,وفرهنگ سازی جهت تولید...
شیفت ایثار